Att vara funktionshindrad och skidåkare är idag enklare än någonsin! Det finns många bra hjälpmedel man kan ta del av för att kunna njuta av skidåkning.

Rullstolsburna individer

Att vara beroende av ens rullstol var förr förknippat med omöjligheter som att åka skidor. Det fanns helt enkelt ingen som ens tänkte tanken att de skulle få möjlighet till skidåkning en vacker dag. Den dagen har kommit på 2000-talet. Det finns exempelvis kortare stavar (ibland kan barnstavar fungera bra) som kan hjälpa den rullstolsburne att enklare stava iväg med rullstolen. Vidare finns idag rullstolar vars däck har dubbar, något som är bra om man vill få bra fäste på snö och is.

Är man våghalsig så behöver man inte bara ägna sig åt längdskidåkning i rullstol, har man en bra rullstol med bromsar och bälte så kan man åka nedför i makligt tempo. Det är också att rekommendera att man bär hjälm och annan skyddsutrustning precis som icke funktionshindrade gör.

Synskadade

Även för synskadade kan personlig assistans vara till hjälp vid skidåkning. Assistenten kan säga vilket håll patienten ska svänga åt eller hur mycket han eller hon behöver ta i med stavarna. Vissa patienter använder sig även av synhundar som kan avgöra vad som är ett hinder eller inte.

Att vara döv är normalt sett inget hinder vid skidåkning, även om upplevelsen givetvis blir mer komplett med alla sinnen. Det finns ingen lag som säger att en funktionshindrad inte får åka skidor heller, men det är inte säkert att man får bidrag för att åka skidor och behöver hjälpmedel för ändamålet.

Paralympiska Spelen

Paralympiska Spelen (Paralympics) är de handikappades motsvarighet till Olympiska Spelen. Det finns gott om exempel på skidåkare med funktionshinder som lyckats besegra alla odds och tagit medaljer. Atleterna kan fungera som förebilder för personer med funktionshinder världen över. Sporten har den egenskapen att föra samman många på ett symboliskt och viktigt sätt.